Zaštita osobnih podataka

Slika /slike/zaštita osobnih podataka.jpg
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti. 
 
Podaci koje Ured zastupnika prikuplja i analizira su:
  • podaci o zaposlenicima
  • evidencija prisustva zaposlenika
  • podaci o kandidatima za prijem u državnu službu
  • podaci o imenovanim članovima Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i radnih skupina
  • evidencija zahtjeva i načina rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  • evidencija zahtjeva i odgovora na upite
  • evidencija posjetitelja službenih prostorija
  • evidencija podataka vezanih uz prisutnost na sastancima u organizaciji Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 
  • snimke video nadzora

Primatelji osobnih podataka
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.
 
Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:
pravo na pristup osobnim podacima
ispravak osobnih podataka
brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@zastupnik-esljp.hr
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastitapodataka@zastupnik-esljp.hr
ili putem pošte:
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava:
Dalmatinska 1
10 000 Zagreb