Digitalna pristupačnost

Slika /slike/pregled prakse 3 2018.jpg
Izjava o pristupačnosti
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava koje se nalazi na adresi https://uredzastupnika.gov.hr/

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://uredzastupnika.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Pojedine poveznice nisu podcrtane
  • Pojedine poveznice ne sadrže prikladne tekstualne opise
  • Pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis
  • Nedostaje oznaka jezika u HTML kodu stranice
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.
Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ured@zastupnik-esljp.gov.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.