Etički kodeks državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika (NN 40/11 i 13/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti, propisuje se mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika te postupak povodom podnesene pritužbe.  
Građani i pravne osobe te državni službenici mogu podnijeti pritužbu na ponašanje državnih službenika povjereniku za etiku. Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama. 

Povjerenik za etiku Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je Krešimir Nikolić, dostupan na broj telefona 01 6444 615 ili putem e-mail adrese knikolic@zastupnik-esljp.gov.hr.