Podnošenje zahtjeva Europskom sudu

Europski sud za ljudska prava međunarodni je sud koji može razmatrati zahtjeve fizičkih osoba, organizacija ili tvrtki koje smatraju da su prekršena njihova prava iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Zajamčena prava navedena su u Konvenciji te njezinim protokolima

Zahtjev se može podnijeti isključivo protiv države koja je potpisnica Konvencije

Sud ne može razmatrati sve vrste pritužbi. Njegova je nadležnost ograničena uvjetima dopuštenosti navedenim u Konvenciji, koji određuju tko se može žaliti, kada i u vezi čega. Sud više od 90% zahtjeva koje razmotri proglasi nedopuštenima. Stoga trebate provjeriti zadovoljavaju li Vaše pritužbe uvjete dopuštenosti. 

Za podatke o ovim uvjetima, kao i načinu podnošenja zahtjeva možete se obratiti odvjetniku ili proučiti upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva Vodič o kriterijima dopuštenosti koji su preuzeti sa stranica Europskog suda.

Zahtjev možete podnijeti isključivo izravno Sudu i to putem pošte (ne telefonom). To znači da papirnati primjerak obrasca zahtjeva s originalnim potpisima podnositelja i/ili opunomoćenog zastupnika morate poslati poštom. Obrazac zahtjeva primljen putem telefaksa ne smatra se potpunim zahtjevom, s obzirom da Sud mora primiti original potpisanog obrasca zahtjeva.

Od 1. siječnja 2016. godine zahtjevi se podnose na novom obrascu zahtjeva

Od lipnja 2017. Sud je izmijenio pravila postupanja u postupku pred sucem pojedincem u pogledu obrazlaganja odluka o nedopuštenosti.


VAŽNO!


Obrazac je moguće ispravno ispuniti samo uz program Adobe Reader 9 ili neku njegovu noviju verziju i to samo u Windows ili Mac OS X operativnom sustavu. Provjerite imate li na računalu instaliran Adobe Reader (možete ga preuzeti na stranici www.adobe.com).*

1. Spremite primjerak obrasca

  •          Desni klik na poveznicu ili na „Obrazac za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava“ u stupcu „Dokumenti“ gore desno
  •          Izaberite opciju “Spremi metu kao”, ili “Spremi vezu kao”
  •          Spremite obrazac na izabranu lokaciju u Vašem računalu


2. Ispunite obrazac

  •          Najprije zatvorite internetski preglednik (Internet Explorer, Mozilla, Google Crome....)**
  •          Otvorite spremljeni primjerak obrasca u Adobe Readeru s lokacije na koju je spremljen
  •          Ispunite obrazac i spremite ga
  •          Nakon što ste ispunili obrazac, ispišite ga, potpišite te pošaljite poštom Sudu


*Format obrasca zadan je od strane Europskog suda za ljudska prava i preuzet s njegovih stranica. Ured zastupnika nema mogućnost utjecati na format obrasca.
** U nekim preglednicima nije moguće otvaranje PDF dokumenata u zadanom formatu, zbog čega je potrebno preglednik zatvoriti, a potom otvoriti obrazac s lokacije na koju je spremljen.


 
  • Obrazac zahtjeva pošaljite na:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Vaš će predmet biti razmatran besplatno. Bit ćete odmah obaviješteni o svakoj odluci koju Sud donese u Vašem predmetu.

Za više informacija o postupku pred Europskim sudom pogledajte ovdje.

Za više informacija o ovlastima zastupnice i njezinog Ureda tijekom postupka pred Europskim sudom pogledajte ovdje.