Nova odluka o nedopuštenosti - Kovačević i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/Halja i cekic.jpg

Odluke hrvatskih sudova o nepostojanju odgovornosti RH za smrt bliskih srodnika podnositelja nisu bile arbitrarne i proizvoljne

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 25. travnja 2024. objavio odluku u predmetu Kovačević i drugi protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je zahtjev podnositelja nedopušten.
 
Četvoro podnositelja zahtjeva podnijeli su tužbu radi naknade štete protiv Republike Hrvatske zbog ubojstva bliskog srodnika, supruga i oca, počinjenog navodno od strane pripadnika Hrvatske vojske u kolovozu 1995. Domaći sudovi utvrdili su da ne postoji odgovornost Republike Hrvatske za štetni događaj temeljem Zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu prouzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata jer podnositelji zahtjeva nisu dokazali da je njihovog bliskog srodnika ubio pripadnik hrvatske vojske ili redarstvenih snaga, u vojnoj ili redarstvenoj službi ili u svezi s tom službom, kao niti da je ubojstvo bilo počinjeno puškom u vlasništvu Republike Hrvatske. Domaći sudovi su utvrdili da je prigovor zastare koji je istaknula Republika Hrvatska - tužena, osnovan jer je tražbina podnositelja zastarjela tri godine prije podnošenja tužbe. Podnositelji zahtjeva prigovorili su temeljem članka 6. stavka 1. Konvencije da su zaključci hrvatskih sudova u parničnom postupku bili proizvoljni i očigledno neosnovani. 
 
Ispitujući navode podnositelja, Europski sud je primijetio da su hrvatski sudovi na četiri razine nadležnosti ispitali predmet podnositelja zahtjeva i dali detaljne razloge za svoje odluke. Uvažavajući zaključke domaćih sudova, Europski sud je naveo da njihove odluke nisu bile proizvoljne ili očito nerazumne, točnije da njihovi zaključci nisu bili rezultat očite činjenične ili pravne pogreške koja bi dovela do "uskraćivanja pravde". Stoga je prigovor podnositelja proglasio nedopuštenim kao očito neosnovanim.
 
U odnosu na prigovor podnositelja zahtjeva da su troškovi postupka koje im je naloženo platiti državi bili previsoki, Europski sud je primijetio da je taj prigovor podnesen nakon proteka roka od šest mjeseci propisanog Konvencijom za podnošenje zahtjeva Europskom sudu, te je stoga nedopušten.
 
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku. Nakon prijevoda biti će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika). Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti