Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - travanj 2024.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ured zastupnika u travnju 2024. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:

Bosiljevac - Presuda - 18. 4. 2023.
Tadić - Presuda - 28. 11. 2023.
Vugdelija - Presuda - 20. 2. 2024.
Kobaš - Odluka o brisanju zahtjeva - 16. 1. 2024.
Kobaš - Odluka o nedopuštenosti - 16. 1. 2024.
F.S. - Presuda - 5. 12. 2023.
Bilan - Odluka o nedopuštenosti - 20. 10. 2020.
Hercezi - Odluka o nedopuštenosti - 30. 1. 2024.

Predmetne presude i odluke dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.

Pisane vijesti