Objava publikacije - Troškovi postupka u praksi Europskog suda za ljudska prava

Slika /slike/palešćak.jpg
Ured zastupnika pripremio je publikaciju "Troškovi postupka u praksi Europskog suda za ljudska prava" koja sadrži relevantnu praksu Europskog suda o tom pitanju. Izdvojeni su predmeti protiv Republike Hrvatske, ali i protiv drugih država članica Vijeća Europe u kojima je Europski sud utvrdio da su prekomjerni troškovi postupka predstavljali nerazmjerno miješanje u pravo na pristup sudu i/ili pravo na mirno uživanje vlasništva. Izdvojeni su i primjeri u kojima je Europski sud utvrdio da odluka o troškovima postupka nije predstavljala nerazmjerno ograničenje navedenih prava.
 
U publikaciji je pojašnjeno da pravilo „gubitnik plaća”, prema kojem neuspješna strana mora platiti troškove uspješne strane, samo po sebi nije protivno Konvenciji, ali mora postojati razuman odnos razmjernosti između upotrijebljenih sredstava i legitimnog cilja kojem se teži (osiguranja pravilnog djelovanja pravosudnog sustava i zaštite prava drugih) pri čemu pojedinac ne smije snositi nerazmjeran i prekomjeran financijski teret. Jesu li troškovi postupka bili nerazmjerni potrebno je procijeniti uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja.
 
Publikacija je dostupna u rubrici Sudska praksa - Ostale publikacije Ureda.


Pisane vijesti