Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Stručni savjet za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava je međuinstitucionalno tijelo nadležno za identifkaciju mjera izvršenja konkretnih presuda Europskog suda za ljudska prava te za nadzor nad njihovom provedbom.

Stručni savjet sastavljen je od predstavnika:
  • svih ministarstava,
  • Ustavnog suda Republike Hrvatske,
  • Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te
  • Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i
  • određenih drugih tijela državne vlasti.

Stručni savjet može djelovati u punom, proširenom ili suženom sastavu. Stručni savjet sastaje se u punom sastavu najmanje jednom godišnje radi razmatranja općeg stanja postupaka izvršenja presuda protiv Republike Hrvatske, te općih pitanja koja se tiču tog procesa.

Stručnom savjetu predsjedava zastupnik Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.  

Članovi Stručnog savjeta obvezni su svaku presudu Europskog suda protiv Republike Hrvatske razmotriti sa stajališta nadležnosti tijela koje predstavljaju te u slučaju da za to postoji potreba, predložiti konkretne mjere koje se u okviru tih nadležnosti trebaju provesti kako bi se izbjeglo ponavljanje istovjetne povrede Konvencije u budućim sličnim slučajevima. 

Ured zastupnika kao središnje koordinativno tijelo postupka izvršenja presuda Europskog suda sastavlja akcijske planove/akcijska izvješća za Odbor ministara Vijeća Europe na temelju informacija dobivenih od nadležnih domaćih tijela, vodeći pritom računa o relevantnoj praksi Odbora ministara Vijeća Europe. 

Više o Stručnom savjetu za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava možete pronaći u njegovom Poslovniku te izmjenama i dopunama Poslovnika