Akcijska izvješća i akcijski planovi

Marinić, Dabić i Idžanović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Marinić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 22360/15) te akcijske planove u predmetima Idžanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67705/14) te Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 73544/14).  Akcijsko izvješće i akcijski planovi objavljeni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

 
Zustović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Zustović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 27903/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe na poveznici https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)96E.
Vidak, Petrović, Dodoja i V.D. grupa
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetu Vidak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67141/14) i V.D. protiv Hrvatske (15526/10 i dr.) te akcijski plan u predmetima Dodoja protiv Hrvatske (broj zahtjeva 53587/17) i Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16).
Statileo i Imeri
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12027/10 i dr.) i Imeri protiv Hrvatske (broj zahtjeva 77668/14).  Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Smiljanić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske (broj zahtjeva35983/14).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Žibrat
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Žibrat protiv Hrvatske (broj zahtjeva 38100/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
 
Urh
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Urh protiv Hrvatske (broj zahtjeva 60130/16). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Milošević
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Milošević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12022/16). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe
Karadžić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u grupi presuda Karadžić protiv Hrvatske (broj vodećeg zahtjeva 35030/04). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Pozder
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Pozder protiv Hrvatske (broj zahtjeva 56510/15). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 
Čolić i Štefek
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetima Čolić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49083/18) i Štefek protiv Hrvatske (broj zahtjeva 65173/17). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Zaklan i Pero Marić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Zaklan protiv Hrvatske (broj zahtjeva 57239/13) i Pero Marić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 29525/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i drugi
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu M.H. i drugi protiv Hrvatske (brojevi zahtjeva 15670/18 i 43115/18).  Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Baljak
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Baljak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 41295/19). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Sabalić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Sabalić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 50231/13). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 
Grbac i Trajektna luka Split d.d.
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Grbac protiv Hrvatske (broj zahtjeva 64795/19) i Trajektna luka Split d.d. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 23472/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i drugi protiv Hrvatske, H.P. i drugi protiv Hrvatske, Budimir protiv Hrvatske i Žic protiv Hrvatske
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima M.H. i drugi protiv Hrvatske (brojevi zahtjeva 15670/18 i 43115/18), H.P. i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 58282/19), Budimir protiv Hrvatske (broj zahtjeva 44691/14) te Žic protiv Hrvatske (broj zahtjeva 54115/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Croatia bus d.o.o. i Miklić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12261/15) i Miklić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 41023/19). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Huber, Vlahov i Bursać
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Huber protiv Hrvatske (broj zahtjeva 39571/16) te akcijska izvješća u predmetima Bursać i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 78836/16) i Vlahov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 31163/13). Akcijski plan i akcijska izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Dragan Kovačević i Štefek
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Dragan Kovačević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49281/15) i Štefek protiv Hrvatske (broj zahtjeva 65173/17). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Statileo, Project-Trade d.o.o., Cvetković i Pascale
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u grupama predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12027/10 i dr.) i Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 1920/14 i dr.) te predmetima Cvetković protiv Hrvatske (broj zahtjeva 28539/16) i Pascale protiv Hrvatske (broj zahtjeva 69278/16). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Katanović i Mihovilović, Kopić, Hrnčić, Jurišić i Imeri
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetima Katanović i Mihovilović protiv Hrvatske, Kopić protiv Hrvatske, Hrnčić protiv Hrvatske (zahtjevi broj 18208/19 i drugi), te akcijska izvješća u predmetima Jurišić protiv Hrvatske (br. zahtjeva 29419/17) i Imeri protiv Hrvatske (br. zahtjeva 77668/14). Akcijski plan i izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Z. i Jurčić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Z. protiv Hrvatske (zahtjev broj 21347/21) i Juričić protiv Hrvatske (zahtjev broj 646/17). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Pero Marić i Malić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Pero Marić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 29525/15) i Malić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 8402/17). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i dr., Perkov, Petrović i Dragojević
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove M.H. i dr. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 15670/18 i 43115/18), Dragojević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 68955/11 i dr.) i Perkov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 33754/16) te akcijsko izvješće u predmetu Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16). Akcijski planovi i izvješće dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Babić, J.I. i Orašanin
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Babić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 45391/16) te akcijska izvješća u predmetima J.I. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 35898/16) i Orašanin protiv Hrvatske (broj zahtjeva 24811/16). Akcijski plan i akcijska izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 
Ramljak protiv Hrvatske, Dabić protiv Hrvatske, Urh protiv Hrvatske, Stojanović protiv Hrvatske, Cetinja protiv Hrvatske, Daraibou protiv Hrvatske, te grupa presuda Kirinčić i drugi protiv Hrvatske i Zahirović protiv Hrvatske
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Ramljak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 5856/13), Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49001/14), Urh protiv Hrvatske (broj zahtjeva 60130/16), Stojanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 23160/09), akcijske planove u predmetima Cetinja protiv Hrvatske (broj zahtjeva 6959/17) i Daraibou protiv Hrvatske (broj zahtjeva 84523/17), kao i akcijska izvješća u grupama predmeta Kirinčić i drugi protiv Hrvatske (zahtjevi br. 31386/17 i drugi) i Zahirović protiv Hrvatske (zahtjevi br. 58590/11 i drugi).