Akcijska izvješća i akcijski planovi

Marinić, Dabić i Idžanović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Marinić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 22360/15) te akcijske planove u predmetima Idžanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67705/14) te Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 73544/14).  Akcijsko izvješće i akcijski planovi objavljeni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

 
Zustović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Zustović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 27903/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe na poveznici https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)96E.
Vidak, Petrović, Dodoja i V.D. grupa
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetu Vidak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67141/14) i V.D. protiv Hrvatske (15526/10 i dr.) te akcijski plan u predmetima Dodoja protiv Hrvatske (broj zahtjeva 53587/17) i Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16).
Statileo i Imeri
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12027/10 i dr.) i Imeri protiv Hrvatske (broj zahtjeva 77668/14).  Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Smiljanić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske (broj zahtjeva35983/14).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Žibrat
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Žibrat protiv Hrvatske (broj zahtjeva 38100/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
 
Urh
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Urh protiv Hrvatske (broj zahtjeva 60130/16). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Milošević
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Milošević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12022/16). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe
Karadžić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u grupi presuda Karadžić protiv Hrvatske (broj vodećeg zahtjeva 35030/04). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Pozder
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Pozder protiv Hrvatske (broj zahtjeva 56510/15). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 
Čolić i Štefek
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetima Čolić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49083/18) i Štefek protiv Hrvatske (broj zahtjeva 65173/17). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Zaklan i Pero Marić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Zaklan protiv Hrvatske (broj zahtjeva 57239/13) i Pero Marić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 29525/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i drugi
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu M.H. i drugi protiv Hrvatske (brojevi zahtjeva 15670/18 i 43115/18).  Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Baljak
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Baljak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 41295/19). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Sabalić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Sabalić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 50231/13). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 
Grbac i Trajektna luka Split d.d.
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Grbac protiv Hrvatske (broj zahtjeva 64795/19) i Trajektna luka Split d.d. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 23472/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i drugi protiv Hrvatske, H.P. i drugi protiv Hrvatske, Budimir protiv Hrvatske i Žic protiv Hrvatske
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima M.H. i drugi protiv Hrvatske (brojevi zahtjeva 15670/18 i 43115/18), H.P. i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 58282/19), Budimir protiv Hrvatske (broj zahtjeva 44691/14) te Žic protiv Hrvatske (broj zahtjeva 54115/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Croatia bus d.o.o. i Miklić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12261/15) i Miklić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 41023/19). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Huber, Vlahov i Bursać
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Huber protiv Hrvatske (broj zahtjeva 39571/16) te akcijska izvješća u predmetima Bursać i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 78836/16) i Vlahov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 31163/13). Akcijski plan i akcijska izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Dragan Kovačević i Štefek
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Dragan Kovačević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49281/15) i Štefek protiv Hrvatske (broj zahtjeva 65173/17). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Statileo, Project-Trade d.o.o., Cvetković i Pascale
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u grupama predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12027/10 i dr.) i Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 1920/14 i dr.) te predmetima Cvetković protiv Hrvatske (broj zahtjeva 28539/16) i Pascale protiv Hrvatske (broj zahtjeva 69278/16). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Katanović i Mihovilović, Kopić, Hrnčić, Jurišić i Imeri
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetima Katanović i Mihovilović protiv Hrvatske, Kopić protiv Hrvatske, Hrnčić protiv Hrvatske (zahtjevi broj 18208/19 i drugi), te akcijska izvješća u predmetima Jurišić protiv Hrvatske (br. zahtjeva 29419/17) i Imeri protiv Hrvatske (br. zahtjeva 77668/14). Akcijski plan i izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Z. i Jurčić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Z. protiv Hrvatske (zahtjev broj 21347/21) i Juričić protiv Hrvatske (zahtjev broj 646/17). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Pero Marić i Malić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Pero Marić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 29525/15) i Malić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 8402/17). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
M.H. i dr., Perkov, Petrović i Dragojević
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove M.H. i dr. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 15670/18 i 43115/18), Dragojević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 68955/11 i dr.) i Perkov protiv Hrvatske (broj zahtjeva 33754/16) te akcijsko izvješće u predmetu Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16). Akcijski planovi i izvješće dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.