Završne rezolucije OMVE-a

Vuković i Brežec
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim 02. veljače 2022. i 23. veljače 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Vuković i Brežec, OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Zatvoren nadzor ​nad izvršenjem ukupno 14 presuda
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim 02. prosinca 2021.g. i 08. prosinca 2021.g. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem ukupno 14 presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima MađerC.Mile NovakovićS.M.GregačevićTrivkanović (2)Hrvatski golf savezSandra Janković, Remetin (2) i Vojnović OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Nadalje, završnim rezolucijama zatvoren je i nadzor nad četiri predmeta u kojima su nadležna hrvatska tijela poduzela primjerene i učinkovite individualne mjere izvršenja. Na ovaj je način zatvoren nadzor nad izvršenjem presuda Pantalon (dio Žaja grupe presuda), Puljić i Zelić (dio Lučić grupe presuda),  Škrlj (dio Ramljak grupe presuda), dok je izvršenje općih mjera i dalje predmet nadzora OMVE u okviru spomenutih širih grupa predmeta.
Šečić i Škorjanec
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) na sastanku održanom 06. travnja 2022. donio je završnu rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Šečić i Škorjanec OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Jurčić
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) na sastanku održanom 20. travnja 2022. donio je završnu rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava  u predmetu Jurčić protiv Hrvatske.

Završnom rezolucijom OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedene presude primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Čakarević, Uzelac i Đekić i F.O.
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastanku održanom 30. lipnja 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem tri presude Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima ČakarevićUzelac i Đekić i F.O., OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.