Završne rezolucije OMVE-a

Vuković i Brežec
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim 02. veljače 2022. i 23. veljače 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Vuković i Brežec, OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Zatvoren nadzor ​nad izvršenjem ukupno 14 presuda
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim 02. prosinca 2021.g. i 08. prosinca 2021.g. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem ukupno 14 presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima MađerC.Mile NovakovićS.M.GregačevićTrivkanović (2)Hrvatski golf savezSandra Janković, Remetin (2) i Vojnović OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Nadalje, završnim rezolucijama zatvoren je i nadzor nad četiri predmeta u kojima su nadležna hrvatska tijela poduzela primjerene i učinkovite individualne mjere izvršenja. Na ovaj je način zatvoren nadzor nad izvršenjem presuda Pantalon (dio Žaja grupe presuda), Puljić i Zelić (dio Lučić grupe presuda),  Škrlj (dio Ramljak grupe presuda), dok je izvršenje općih mjera i dalje predmet nadzora OMVE u okviru spomenutih širih grupa predmeta.
Šečić i Škorjanec
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) na sastanku održanom 06. travnja 2022. donio je završnu rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Šečić i Škorjanec OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Jurčić
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) na sastanku održanom 20. travnja 2022. donio je završnu rezoluciju kojom je zatvorio nadzor nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava  u predmetu Jurčić protiv Hrvatske.

Završnom rezolucijom OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedene presude primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Čakarević, Uzelac i Đekić i F.O.
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastanku održanom 30. lipnja 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem tri presude Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima ČakarevićUzelac i Đekić i F.O., OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Zatvoren nadzor ​nad izvršenjem 11 presuda
Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastancima održanim  22. rujna 2022. i 19. listopada 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem jedanaest presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Skendžić i Krznarić, Jularić, Jelić, B. i drugi, M. i drugi, Milošević, V.D., Mafalani, Štitić, Tadić te Marunić, OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Žibrat i Čolić
Odbor ministara Vijeća Europe je na sastancima održanima 23. studenoga 2022. i 14. prosinca 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.
Završnim rezolucijama u predmetima Žibrat i Čolić, OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.
Croatia bus d.o.o. i Miklić
Odbor ministara Vijeća Europe je na svom 1463. sastanku održanom 13. travnja 2023. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.
Završnim rezolucijama u predmetima Croatia bus d.o.o. i Miklić, Odbor ministara Vijeća Europe je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.