Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 594 vijesti.
Analiza presude Hamzagić protiv Hrvatske Odbijanje zahtjeva podnositelja za priznanje prava na invalidsku mirovinu, temeljeno na nalazu i mišljenju vještaka koji je bio zaposlenik upravnog tijela koje je bilo stranka u postupku, nije utjecalo na poštenost suđenja 15.09.2022. | Pisane vijesti
Objava akcijskog izvješćaIzvršenje presude Čolić protiv Hrvatske, Štefek protiv Hrvatske 12.09.2022. | Pisane vijesti
Analiza presude Grbac protiv HrvatskePropust domaćih sudova da priznaju pravo vlasništva stečeno dosjelošću nad dijelom nekretnine koja je bila nacionalizirana, u situaciji kada takvim priznanjem vlasništva ne bi nastupile štetne posljedice za prava trećih osoba, uzrokovao je povredu prava na mirno uživanje vlasništva 09.09.2022. | Pisane vijesti
Nova presuda ESLJP – J.I. protiv RHHrvatska tijela nisu u dovoljnoj mjeri istražila navode žrtve silovanja o prijetnjama smrću koje je dobivala od silovatelja tijekom njegovog „vikend“ izlaska iz zatvora 08.09.2022. | Pisane vijesti