Objava akcijskih planova i akcijskih izvješća

Slika /slike/Council of Europe.jpg

Babić protiv Hrvatske, J.I. protiv Hrvatske i Orašanin protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Babić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 45391/16) te akcijska izvješća u predmetima J.I. protiv Hrvatske (broj zahtjeva 35898/16) i Orašanin protiv Hrvatske (broj zahtjeva 24811/16). Akcijski plan i akcijska izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti