Objava informativnih letaka - Reproduktivna prava i Seksualna orijentacija

Slika /slike/vučina.jpg
Ured zastupnika osigurao je prijevod Informativnih letaka „Reproduktivna prava“ i „Seksualna orijentacija“ koje je pripremio Odjel za medije Europskog suda za ljudska prava. Prijevodi su dostupni na internet stranici Ureda, u rubrici Sudska praksa – Informativni letci.

U predmetnim publikacijama, kroz kratke opise činjenica predmeta te zaključke Suda sastavljen je prikaz prava koja se jamče Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kontekstu konkretne teme te načela koja je Sud razvio kroz svoju praksu. Na taj način, informativnim letkom, pojedina tema je viševrsno obrađena kroz različita konvencijska prava, pritom ističući koja prava se jamče pojedincima te koje pozitivne obveze u tom smislu ima država sukladno Konvenciji. 

Pisane vijesti