PRAKSA EUROPSKOG SUDA - DRUGE DRŽAVE

Države članice Vijeća Europe, među kojima je i Hrvatska, dužne su uzimati u obzir sudsku praksu Suda koja se razvija, između ostalog i razmatranjem zaključaka koji se mogu izvući iz presuda u kojima je utvrđena povreda Konvencije od strane neke druge države, ako isti načelan problem postoji i u njihovim pravnim sustavima. 

Kako bi se olakšala dostupnost i razumijevanje presuda i odluka protiv drugih država koje su donesene na službenim jezicima Sude - engleskom i/ili francuskom - Ured zastupnika Republike Hrvatske objavljuje sažetke značajnih presuda Suda u tromjesečnim Pregledima prakse Europskog suda za ljudska prava.

S obzirom na značaj pojedinih presuda i odluka Europskog suda, na ovom mjestu objavljeni su njihovi cjeloviti prijevodi.  

A. i B. protiv NORVEŠKE

12.09.2017. | pdf (514kb)

BERGER-KRALL I DRUGI protiv SLOVENIJE

15.09.2021. | pdf (830kb)

BEUZE protiv BELGIJE

15.06.2020. | pdf (681kb)

BiTTO I DRUGI protiv SLOVAČKE

31.05.2016. | pdf (553kb)

BUTURUGA protiv RUMUNJSKE

23.03.2021. | pdf (468kb)

CARBONARA I VENTURA protiv ITALIJE

20.03.2019. | pdf (454kb)

D. protiv BUGARSKE

14.04.2022. | pdf (1087kb)