Članak 2. - Pravo na život

1. Pravo svakoga na život zaštićeno je zakonom. Nitko ne smije biti namjerno lišen života osim u izvršenju sudske presude na smrtnu kaznu za kazneno djelo za koje je ta kazna predviđena zakonom.

2. Nije u suprotnosti s odredbama ovog članka lišenje života proizašlo iz upotrebe sile koja je bila nužno potrebna:
  •      pri obrani bilo koje osobe od protupravnog nasilja;
  •      pri zakonitom uhićenju ili pri sprečavanju bijega osobe zakonito lišene slobode;
  •      radi suzbijanja pobune ili ustanka u skladu sa zakonom.