Članak 2. - Pravo na život

Dokument

Bljakaj i drugi - Presuda - 18. 9. 2014.

PDF, 502kb, 43 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na život
pozitivna obveza države
pravo na djelotvoran pravni lijek
parnični postupak za naknadu štete 
disciplinski postupak za naknadu štete
zaštita građana od nasilnih djela osoba s duševnim smetnjama
žrtva u kontekstu članka 34. Konvencije
 
Objava

08.01.2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske