Pregledi prakse Europskog suda za ljudska prava

Presude i odluke Europskog suda za ljudska prava imaju obvezujući učinak samo za onu državu koja je tužena u postupku pred Sudom (članak 46. stavak 1. Konvencije).
 
Međutim, države članice su pozvane uzimati u obzir sudsku praksu Suda, između ostalog i razmatranjem zaključaka koji se mogu izvući iz presuda u kojima je utvrđena povreda Konvencije od strane neke druge države, ako isti načelan problem postoji i u njihovim pravnim sustavima.
 
Europski sud svakog tjedna donosi i objavljuje na svojim internetskim stranicama više odluka i presuda protiv različitih država članica. S obzirom na takvu intenzivnu aktivnost, opsežnost samih presuda, kao i na činjenicu da se sve odluke i presude Europskog suda donose na engleskom ili francuskom jeziku, nije uvijek jednostavno uočiti odluku ili presudu koja se odnosi na konkretan pravni problem.
 
Zbog toga je Ured zastupnika, uzimajući u obzir i Deklaraciju iz Brightona, preuzeo obvezu izrađivati sažetke važnijih presuda Europskog suda za ljudska prava na hrvatskom jeziku, kako bi se olakšalo njihovo pravilno razumijevanje.
 
Pregledi prakse odnose se na tromjesečno razdoblje, a od 2019. godine na razdoblje od četiri mjeseca, te se objavljuju se na internetskim stranicama Ureda zastupnika.