Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Andrić - Odluka o dopuštenosti - 19. 5. 2005.

PDF, 108kb, 4 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na pristup sudu
pravo na djelotvoran pravni lijek
parnični postupak za naknadu štete
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske