Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Aćimović - Presuda - 9. 10. 2003.

PDF, 125kb, 8 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na pristup sudu
parnični postupak za naknadu štete protiv RH
prekid postupka
ustavnosudski postupak
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske