Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Dokument

Beganović – Presuda – 25. 6. 2009.

PDF, 260kb, 31 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zabrana mučenja
nečovječno postupanje
ponižavajuće postupanje
pozitivne obveze države (provođenje učinkovite istrage, provedba kaznenopravnih mahnizama)
kazneni postupak protiv maloljetnika
parnični postupak za naknadu štete
nanošenje tjelesne ozljede
zabrana diskriminacije
pravo na djelotvoran pravni lijek
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske