Članak 10. - Sloboda izražavanja

Dokument

Kovač – Odluka o nedopuštenosti – 23. 8. 2011.

PDF, 177kb, 16 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
kazneni postupak
sloboda mišljenja savjesti i vjeroispovijedi
sloboda izražavanja
postupak zbog vrijeđanja suda
težina kazne
uvjeti dopuštenosti (očigledno neosnovan zahtjev i nespojivost ratione materiae)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske