PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – DRUGE DRŽAVE

Države članice Vijeća Europe, među kojima je i Hrvatska, dužne su uzimati u obzir sudsku praksu Suda koja se razvija, između ostalog i razmatranjem zaključaka koji se mogu izvući iz presuda u kojima je utvrđena povreda Konvencije od strane neke druge države, ako isti načelan problem postoji i u njihovim pravnim sustavima. 

Kako bi se olakšala dostupnost i razumijevanje presuda i odluka protiv drugih država koje su donesene na službenim jezicima Sude - engleskom i/ili francuskom - Ured zastupnika Republike Hrvatske objavljuje sažetke značajnih presuda Suda u tromjesečnim Pregledima prakse Europskog suda za ljudska prava.

S obzirom na značaj pojedinih presuda i odluka Europskog suda, na ovom mjestu objavljeni su njihovi cjeloviti prijevodi.