Edukacija o Konvenciji

Dokument

Sadržaj

pritvor, istražni zatvor, pritvorske osnove, duljina trajanja pritvora, pravo na osobnu slobodu i sigurnost
Objava

15.12.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske