Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda zastupnika su:

  • Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava;
  • Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava;
  • Odjel za usklađivanje zakona s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava te drugih sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava.