Završna Rezolucija OMVE u predmetima Čakarević, Uzelac i Đekić i F.O.

Slika /slike/image_gallery.jpg

Zatvoren nadzor ​nad izvršenjem tri presude Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: OMVE) je na sastanku održanom 30. lipnja 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem tri presude Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.

Završnim rezolucijama u predmetima Čakarević, Uzelac i Đekić i F.O., OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Pisane vijesti