Objava akcijskog izvješća

Slika /slike/image_gallery.jpg

Izvršenje grupe presuda Karadžić protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u grupi presuda Karadžić protiv Hrvatske (broj vodećeg zahtjeva 35030/04). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti