Objava akcijskog izvješća

Slika /slike/image_gallery.jpg

Izvršenje presude Pozder protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Pozder protiv Hrvatske (broj zahtjeva 56510/15). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti