Zatvoren nadzor nad izvršenjem presuda Žibrat protiv Hrvatske i Čolić protiv Hrvatske

Slika /slike/Council_of_Europe_Flags.jpg

Završne rezolucije u predmetima Žibrat i Čolić

Odbor ministara Vijeća Europe je na sastancima održanima 23. studenoga 2022. i 14. prosinca 2022. donio završne rezolucije kojima je zatvorio nadzor nad izvršenjem dviju presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske.
Završnim rezolucijama u predmetima Žibrat i Čolić, OMVE je potvrdio da su individualne i opće mjere koje su nadležna hrvatska tijela poduzela povodom navedenih presuda primjerene i dostatne za ostvarenje svrhe postupka izvršenja.

Pisane vijesti