Nove presude - Prpić protiv Hrvatske i Balicki protiv Hrvatske

Slika /slike/muršić ulemek.jpg

Povrede ljudskih prava zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta i zbog prekomjernog trajanja postupka za naknadu štete zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta

Dana 9. veljače 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je dvije presude u kojima je utvrdio povrede ljudskih prava zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) vezano uz prava zatvorenika na odgovarajuće zatvorske uvjete i prava da ostvare odgovarajuću naknadu zbog boravka u neodgovarajućim uvijenima.
 
U predmetu Prpić Europski sud je utvrdio da je podnositeljici zahtjeva A. Prpić povrijeđen čl. 3. Konvencije u dijelu koji se odnosi na ponižavajuće postupanje zbog boravka u neodgovarajućim uvjetima u zatvorima u Zagrebu i Požegi, dok je podnositelju N. Balickom povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno čl. 6. Konvencije zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka koji se vodio radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u kojima je isti bio tijekom izdržavanja kazne zatvora.
 
Razmatrajući okolnosti ovih predmeta, Europski sud je primijenio praksu i načela koja je prethodno razvio u predmetima Muršić protiv Hrvatske i Ulemek protiv Hrvatske. Ponovio je da je nedostatak osobnog prostora u ćeliji osobito bitan uvjet pri utvrđivanju jesu li uvjeti u zatvoru bili „ponižavajući“ s aspekta čl. 3. Konvencije. U odnosu na podnositeljicu Prpić koja je mogla boraviti  izvan ćelije tijekom dana smatrao je da to nije dovoljan razlog za zaključak da su uvjeti njenog smještaja u zatvoru bili odgovarajući, jer je osobni prostor u zajedničkim prostorijama također bio manji od 3m2. Premda je podnositeljica bila radno angažirana četiri sata dnevno i za to vrijeme izbivala iz ćelije, to nije bilo dovoljno da nadoknadi ozbiljan nedostatak prostora i druge manjkavosti u pogledu higijenskih uvjeta i ostalih uvjeta služenja kazne zatvora.
 
Stoga je Europski sud utvrdio povredu članka 3. Konvencije, te je podnositeljici Prpić za razdoblje od 2 godine smještaja u neodgovorajućim uvjetima dosudio 8,300 eura naknade za nematerijalnu štetu i 250 eura naknade za izdatke i troškove postupka.
 
U predmetu Balicki, Sud je utvrdio da je podnositelj zahtjeva iskoristio dostupno domaće pravno sredstvo za zaštitu svojih ljudskih prava, tj. tužbu radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u zatvoru. S obzirom da je ostvario odgovarajuću zadovoljštinu na domaćoj razini za povredu prava zajamčenog člankom 3. Konvencije, Sud je  odbacio zahtjev podnositelja za naknadom jer je smatrao da isti više nije žrtva povrede tog članka. Međutim, kako je je postupak za naknadu štete ukupno trajao dulje od 9 godina, Sud je smatrao da je podnositelju povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, te mu je dosudio 900 eura naknade za nematerijalnu štetu i 250 eura troškova.
 
Ove presude su konačne, te su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti