Analiza presude - Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske

Slika /slike/ilias.jpg

Nemogućnost preispitivanja pred upravnim sudom zakonitosti odluke i postupka vođenog pred HGK u kojem se odlučivalo o „pravu i obvezi građanske naravi“ predstavlja povredu prava na pristup sudu

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Croatia bus d.o.o. protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu prava na pristup sudu zbog nemogućnosti preispitivanja pred upravnim sudom zakonitosti odluke i postupka vođenog pred HGK u kojem se odlučivalo o „pravu i obvezi građanske naravi“.

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti