Zastupnica održala predavanje studentima Pravnog fakulteta u Splitu

Slika /slike/predavanje split.jpg
Zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava održala je 27. travnja 2022. predavanje studentima i nastavnicima Pravnog fakulteta u Splitu o zastupanju Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i o koordiniranju poslova izvršenja presuda i odluka tog Suda u Republici Hrvatskoj.

Nakon predavanja studenti su postavili brojna pitanja zastupnici iskazujući pri tome veliki interes za detalje povezane sa zastupanjem države pred međunarodnim Sudom i s načinom koordiniranja raznih domaćih tijela u izvršenju presuda Europskog suda, te s nadzornom ulogom Odbora ministara Vijeća Europe u procesu izvršenja.    

Pisane vijesti