Nova presuda - Vlahov protiv Hrvatske

Slika /slike/sabalić.jpg

Sindikalisti je povrijeđeno pravo na slobodu udruživanja  

Dana 5. svibnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu od 5. travnja 2022., kojom je utvrdio povredu čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda podnositelju zahtjeva.
 
Podnositelj je početkom 2007. bio povjerenik šibenske podružnice Sindikata carinika Hrvatske (CSH) i odbio je učlaniti 15-ero djelatnika Carinarnice u taj sindikat, slijedom čega je kazneno prijavljen. Nakon provedene istrage i kaznenog postupka pravomoćno je osuđen zbog počinjenja kaznenog djela  - povrede prava na udruživanje građana.
 
Sud je primijetio da je CSH djelovao kao neovisna i samostalna organizacija od 30-ak članova, te da nije bio jedini sindikat koji je predstavljao carinike u relevantno vrijeme. Dakle, ništa nije upućivalo da bi 15 potencijalnih članova pretrpjelo bilo kakvu štetu ili poteškoće u pogledu uvjeta zaposlenja zbog njihove nemogućnosti da se pridruže u CSH u relevantnom trenutku budući da su se slobodno mogli pridružiti drugom postojećem sindikatu i/ili osnovati vlastiti ili zaštititi svoja prava kroz sudski postupak u vezi s uvjetima zapošljavanja. Također nije bilo naznaka da su budući članovi bili podvrgnuti diskriminatornom postupanju od strane podnositelja zahtjeva, već je spor nastao oko pitanja je li podnositelj postupio na neopravdan i nerazuman način kršeći pravila sindikata kad je odbio primiti nove članove. Podnositelj je nakon promjene članstva u sindikatu smijenjen s mjesta sindikalnog povjerenika, iako ne postoje podaci iz kojih bi se dalo zaključiti da nije zastupao interese sindikata ili drugih članova sindikalnog ogranka. Ujedno, postojale su uspostavljene procedure koje su budućim članovima omogućile da se eventualno učlane u sindikat, a postupci podnositelja nisu imali za cilj uskratiti im prijem kao takav, već odgoditi odlučivanje o proširenju članstva do nadolazeće redovne godišnje skupštine sindikata.
 
Europski sud je primijetio da su presude domaćih sudova bile vrlo sažete i neobrazložene u pogledu usklađenosti podnositeljevog postupanja s relevantnim pravilima i Statutom sindikata te da su hrvatski sudovi odbili prijedlog podnositelja za izvođenjem dodatnih dokaza koji su mogli rasvijetliti okolnosti u kojima su se potencijalni članovi htjeli pridružiti sindikatu.
 
Imajući u vidu propuste hrvatskih sudova da ispitaju sve relevantne okolnosti predmeta u svjetlu prakse Europskog suda te nepostojanje štete na strani budućih članova sindikata kao i nepostojanje diskriminatornog motiva u postupanju podnositelja zahtjeva, Europski sud je zaključio da je uslijed navedenog došlo do povrede prava na slobodu udruživanja podnositelju.
 
Europski sud je dosudio 5,000 eura podnositelju na ime naknade nematerijalne štete i 53 eura sudskih troškova.
 
Ova presuda nije konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti