Objava akcijskog izvješća

Slika /slike/image_gallery.jpg

Izvršenje presude Žibrat protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Žibrat protiv Hrvatske (broj zahtjeva 38100/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti