Zastupnica održala izlaganje na konferenciji „Načelo supsidijarnosti: Implementacija Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na nacionalnoj razini”

Slika /slike/Council_of_Europe_Flags.jpg
Zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Štefica Stažnik, održala je Izlaganje na konferenciji pod nazivom „Načelo supsidijarnosti: Implementacija Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na nacionalnoj razini”,  koja je održana 4. svibnja 2023. u Strasbourgu u Francuskoj.

U izlaganju je sudionicima konferencije predstavila načine implementacije Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od strane Ureda zastupnice, pri čemu se posebno osvrnula na hrvatski model izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava koji koordinira, a koji se odvija u suradnji s Stručnim savjetom za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, međuinstitucionalnim tijelom nadležnim za identifikaciju mjera izvršenja konkretnih presuda Suda te provođenje nadzora nad njihovom provedbom.

Konferencija je organizirana u okviru islandskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe u suradnji s Europskim sudom za ljudska prava i Odjelom Vijeća Europe za provedbu standarda ljudskih prava, pravosuđa i pravne suradnje te je predstavljen novi projekt Vijeća Europe koji bi trebao dati podršku razvoju učinkovitih domaćih kapaciteta za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava.

Među govornicima na konferenciji bili su i predstavnici Europskog suda za ljudska prava, Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe, Upravnog odbora za ljudska prava Vijeća Europe (CDDH), Odjela za provedbu standarda ljudskih prava, pravosuđa i pravne suradnje kao i predstavnici drugih država koje se smatraju primjerima dobre prakse.   

Pisane vijesti