Analiza presude M.S. protiv Hrvatske i odluke Tepavac protiv Hrvatske

Slika /slike/škrlj.jpg

Postupak lišenja poslovne sposobnosti

Ured zastupnika Republike Hrvatske pripremio je analizu presude M.S. protiv Hrvatske i odluke Tepavac protiv Hrvatske​ u kojima je Europski sud ocjenjivao jesu li postupci lišenja poslovne sposobnosti podnositeljica zahtjeva bili u skladu s jamstvima na temelju čl. 8. Konvencije.

U presudi M.S. protiv Hrvatske Europski sud je utvrdio povredu čl. 8. Konvencije jer pokretanje sudskog postupka za lišenje poslovne sposobnosti podnositeljice zahtjeva nije bilo u skladu sa zakonom, nije težilo legitimnom cilju i nije bilo nužno u demokratskom društvu. Naime, prijedlog Centra za socijalnu skrb za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti nije bio potkrijepljen odgovarajućim argumentima i dokazima budući da se temeljio samo na nalazu i mišljenju psihijatra koji nikada nije ostvario kontakt s podnositeljicom zahtjeva, a ni sam Centar za socijalnu skrb nije ostvario kontakt s podnositeljicom za koju nisu postojali podaci da je prethodno bila psihički bolesna.

U postupku izvršenja presude M.S. protiv Hrvatske donesene su brojne opće mjere, uključujući zakonodavne izmjene, koje su omogućile bolju usklađenost postupka lišenja poslovne sposobnosti sa zahtjevima iz čl. 8. Konvencije. Stoga je kasnije, u predmetu Tepavac protiv Hrvatske, Europski sud utvrdio da su domaći sudovi, kad su podnositeljicu Tepavac djelomično lišili poslovne sposobnosti, slijedili postupak koji je bio u skladu s zahtjevima članka 8. Konvencije, te je odbacio zahtjev podnositeljice kao očigledno neosnovan.

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti