Tri nove presude protiv Hrvatske

Dana 28. lipnja 2016. g. Europski sud za ljudska prava donio je tri presude protiv Republike Hrvatske.
 
U presudama Radomilja i drugi protiv Republike Hrvatske i Jakeljić protiv Republike Hrvatske Europski sud je utvrdio da su hrvatski sudovi povrijedili pravo vlasništva tužitelja, odbivši njihove tužbe kojima su tražili da se utvrdi njihovo pravo vlasništva na nekretninama temeljem dosjelosti. Radi se o presudama u kojima je Europski sud ponovio svoje ranije pravno shvaćanje (iz presude Trgo protiv Republike Hrvatske), o tome da u rok potreban za dosjelost, pod određenim uvjetima, treba uračunati i razdoblje posjedovanja za vrijeme trajanja društvenog vlasništva na spornim nekretninama, a što hrvatski sudovi nisu učinili.
 
U obje presude Europski sud je utvrdio da je ponavljanje domaćih postupaka najbolji način naknade štete podnositeljima, dosudivši tužiteljima u oba predmeta po 2.000 EUR-a za troškove postupka (ukupno 4.000 EUR-a).
 
U presudi Radobuljac protiv Republike Hrvatske Europski sud je utvrdio da je Općinski sud u Vukovaru povrijedio pravo tužitelja na slobodu govora. Tužitelj je kao odvjetnik sudjelovao u postupku pred tim sudom, te je tijekom postupka komentirao rad suda na način da je ustvrdio „da se nastoji stvoriti dojam da se postupa u predmetnoj stvari dok se suštinski ročišta održavaju bez smislenog sadržaja“. Uređujući sudac je takav komentar smatrao vrijeđanjem suda te je tužitelju izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 kuna.
 
Europski sud se nije složio sa takvom ocjenom, smatrajući upravo suprotno – da tužitelj nije prešao granicu dopuštene kritike rada suda, pa da stoga kažnjavanje tužitelja zapravo predstavlja neopravdano miješanje u njegovo pravo na slobodu izražavanja.
 
Za povredu tog prava Europski sud je tužitelju dosudio ekvivalent iznosa novčane kazne koju je tužitelj morao platiti (205 EUR), kao i 13 EUR za troškove postupka.
 
Ova presude još nisu konačne. Ista će postati konačne ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP