Nova presuda – Vrzić protiv Hrvatske

Država nije odgovorna zbog prodaje nekretnine u ovršnom postupku

Dana 12. srpnja 2016. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo tužitelja, g. Vrzića i gđe Vrzić, na poštivanje njihovoga doma i pravo na mirno uživanje njihovoga vlasništva zbog prodaje njihove kuće u ovršnom postupku.
 
Tužitelji su tvrdili da je Republika Hrvatska povrijedila njihovo pravo vlasništva jer je njihova kuća prodana u ovršnom postupku za trećinu njezine vrijednosti. Također su tvrdili da im je povrijeđeno pravo na poštivanje doma jer je Općinski sud u Poreču naložio njihovo iseljenje iz kuće u kojoj su stanovali i za koju su tvrdili da je zadovoljavala njihove osnovne potrebe.
 
Europski sud je prihvatio argumente Republike Hrvatske da je nalog za iseljenje Općinskog suda u Poreču bio zakonit. Također je prihvatio argument da su tužitelji svojevoljno pristali na prodaju kuće jer su sklopili ugovor s vjerovnikom koji je izričito predviđao prodaju kuće ako tužitelji u roku ne vrate svoj dug.  Europski sud je primijetio da su tužitelji pristali vratiti značajan dug, više od 250 000 eura, te da su pristali na rizik da dug neće moći vratiti.  
 
Europski sud je stoga presudio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo podnositelja na poštivanje njihovoga doma niti njihovo pravo vlasništva.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP