Nova presuda - Mečić protiv Hrvatske

Ovršni postupak radi naplate iznosa na ime prekovremenog rada u trajanju od 3 godine i 3 mjeseca predstavlja povredu podnositeljevog prava na suđenje u razumnom roku. 
 

Europski sud za ljudska prava je dana 19. srpnja 2016. donio presudu kojom je utvrdio da su domaći sudovi g. Igoru Mečiću (dalje: tužitelj) u ovršnom postupku povrijedili pravo na suđenje u razumnom roku.
 
Europski sud je utvrdio da je trajanje ovršnog postupka od 3 godine i 3mjeseca prekomjerno dugo jer se nije radilo o osobito složenom predmetu. Dodatno, sudovi su trebali voditi računa da je svaki ovršni postupak hitne naravi, a u ovom slučaju još i više jer se radilo o prisilnoj naplati temeljem presude iz radnog spora (isplate naknade za prekovremeni rad).
 
Presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će biti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164921) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP