Obavijest o konačnosti presude Bilbija i Blažević protiv Hrvatske

Prekomjerno trajanje postupaka koji su se vodili pred domaćim tijelima radi utvrđenja uzroka smrti pacijenta u zdravstvenoj ustanovi predstavlja povredu pozitivne obveze provođenja učinkovite istrage.
 

Dana 06. lipnja 2016. postala je konačna presuda Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) u predmetu Bilbija i Blažević protiv Hrvatske. Europski sud je presudom utvrdio da je Hrvatska podnositeljicama zahtjeva povrijedila pravo na provođenje brze i učinkovite istrage uzroka smrti njihove majke zbog navodnog nesavjesnog liječenja u zdravstvenoj ustanovi (povreda članka 2. Konvencije u postupovnom aspektu).
 
Europski sud je utvrdio da  nijedan od postupaka (upravni i kazneni) koje je kćer preminule pacijentice pokrenula radi utvrđenja uzroka njene smrti nije vođen brzo i učinkovito. Pri tom nisu postojali nikakvi razlozi koji bi opravdali način na koji su domaća tijela vodila te postupke.
 
Upravni postupak pred Hrvatskom liječničkom komorom, upravni spor te ustavnosudski postupak ukupno su trajali preko 11 godina. Naime, upravni spor je usprkos požurnicama podnositeljice i državnih tijela trajao gotovo 4 godine, da bi Upravni sud na kraju utvrdio da uopće nije nadležan za odlučivanje. Posljedično, postupak je već u vrijeme podnošenja ustavne tužbe trajao više od 5 godina. Prema stajalištu Europskog suda, Ustavni sud je trebao uzeti u obzir da je toliko trajanje postupka u suprotnosti s postupovnim obvezama države iz članka 2. Konvencije i učinkovito djelovati kako bi otklonio povredu podnositeljičinih konvencijskih prava. Međutim, Ustavni sud RH je to propustio učiniti i o ustavnoj tužbi odlučivao gotovo 6 godina.
 
Kazneni postupak je ukupno trajao gotovo 9 godina. Europski sud je utvrdio više duljih razdoblja neobjašnjive neaktivnosti u postupku pred Općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu i Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.
 
Slijedom navedenog, Europski sud je utvrdio da relevantni mehanizmi domaćeg pravnog sustava u praksi nisu osigurali djelotvoran i brz odgovor domaćih tijela na prigovore podnositeljice o navodnom nesavjesnom liječenju i smrti njene majke. Time je došlo do povrede članka 2. Konvencije u postupovnom aspektu.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku, a njezin prijevod na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr  ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti