Radni sastanak s upraviteljima kaznionica i zatvora i posjet Kaznionici Lepoglava

Slika /slike/muršić ulemek.jpg
Dana 6. veljače 2024. u Lepoglavi, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) sa suradnicima sudjelovala je na radnom sastanku na temu „Parnični postupci radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u kaznenim tijelima i presude ESLJP-a“, u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva RH, nadležnih općinskih državnih odvjetništava, upravitelji kaznionica i zatvora te predstavnici drugih tijela zatvorskog sustava u RH.
 
Tijekom sastanka raspravljalo se o utvrđenjima ESLJP-a u presudama protiv RH koje se odnose na neodgovarajuće uvjete u tijelima zatvorskog sustava, uzrocima povreda, kriterijima kojima se ESLJP vodi u procjeni tih uzroka, te je ukazano na koje se načine povrede Konvencije mogu spriječiti promjenama u načinu rada i komunikacije između navedenih dionika. 
 
Na sastanku su predstavljene i već poduzete mjere renovacije pojedinih kaznenih tijela kako bi se poboljšali uvjeti smještaja osoba lišenih slobode, a organiziran je i obilazak Kaznionice u Lepoglavi.
 
Navedeni sastanak dogovoren je na marginama sastanka delegacije Vijeća Europe s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda zastupnice RH pred ESLJP održanog 15. studenog 2023., između ostalog i na temu izvršenja presuda ESLJP koje se odnose na problematiku neodgovarajućih uvjeta u zatvorima te neučinkovitog pravnog sredstva s tim u vezi (Huber grupa).
 

Pisane vijesti