Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - siječanj 2024.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ured zastupnika u siječnju 2024. godine osigurao je prijevod sljedeće odluke koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:

Trumbić - Odluka o nedopuštenosti - 7. 11. 2023.

Predmetna odluka o nedopuštenosti dostupna je u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.

Pisane vijesti