Posjet predstavnika Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava 7. - 8. studenog 2019.

Slika /slike/izvršenje 1.JPG
Predstavnici Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava pri Tajništvu Odbora ministara Vijeća Europe bili su u radnoj posjeti nadležnim tijelima i Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava radi upoznavanja s mjerama koje isti poduzimaju u svrhu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava. 

Tijekom posjeta, predstavnici Odjela sastali su se sa zastupnicom Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i djelatnicima Ureda nadležnim za koordiniranje izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava. Održan je niz sastanaka s predstavnicima nadležnih tijela, i to: Ustavnog suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Policijske akademije, Pravosudne akademije te Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predstavnici nadležnih tijela su predstavili mjere koje poduzimaju u cilju izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na neučinkovitost istraga slučajeva prekomjerne uporabe sile od strane policije, istraga zločina iz mržnje i ratnih zločina. Ujedno, predstavnicima Odjela predstavljen je i hrvatski model traženja osoba nestalih u oružanim sukobima.

Predstavnici Odjela izložili su praksu Odbora ministara Vijeća Europe u predmetima sličnih tematika, te se s tim u vezi osvrnuli na učinkovitost mjera izvršenja takvih presuda. 

Dogovorena je daljnja suradnja u izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava putem bilateralnih konzultacija i okruglih stolova, te posjeta predstavnika Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava i djelatnika Ureda Odboru ministara Vijeća Europe. 

Pisane vijesti