Analiza presude Adžić protiv Hrvatske (br. 2)

Slika /slike/a i b.jpg
Ured zastupnika pripremio je analizu presude Adžić protiv Hrvatske (br. 2) u kojoj je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu članka 6. i 8. Konvencije. Naime, u postupku za povratak djeteta sukladno Haškoj konvenciji nije bilo usmene rasprave niti je podnositelj bio uključen u postupak procjene sudskog vještaka što je uzrokovalo povredu prava na pošteno suđenje i prava na poštovanje obiteljskog života. Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa pod člankom 6. i 8. te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti