Pet novih odluka protiv Hrvatske

Zahtjevi su nedopušteni zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava

Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) dana 15. ožujka 2018. g. donio je pet odluka kojima je utvrdio da su zahtjevi koje su podnositelji podnijeli protiv Republike Hrvatske nedopušteni zato što za svoje prigovore podnesene Sudu prethodno nisu pravilno iscrpili djelotvorna domaća pravna sredstva.

U predmetima
Bosanac protiv Hrvatske (zahtjev br. 79580/12), Gradinščak protiv Hrvatske (zahtjev br. 73009/13), Petek protiv Hrvatske (zahtjev br. 50000/12) i Leštek protiv Hrvatske (zahtjev br. 18532/12) podnositelji su prigovarali povredi načela non bis in idem. Tvrdili su da su dva puta osuđeni za isto djelo, u prekršajnom i u kaznenom postupku, protivno zahtjevima članka 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju.

Međutim, Sud je prihvatio argument države da podnositelji u navedenim predmetima nisu pravilno iscrpili domaća pravna sredstva jer svoje prigovore nisu istaknuli u prvostupanjskom i drugostupanjskom kaznenom postupku koji se protiv njih vodio nakon prekršajnog postupka. Stoga je njihove zahtjeve odbacio kao nedopuštene.

U predmetu
Godler protiv Hrvatske (zahtjev br. 9440/12) podnositelj je prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva jer nije mogao ostvariti naknadu za vrijeme nezaposlenosti zbog nepravovremenog podnošenja zahtjeva za tom naknadom.

Sud je i u ovom predmetu prihvatio argument države da podnositelj nije pravilno iscrpio domaća pravna sredstva jer prigovor o navodnoj povredi prava na mirno uživanje vlasništva nije istaknuo u ustavnoj tužbi koju je podnio Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Sud je stoga i ovaj zahtjev odbacio kao nedopušten.

Sve navedene odluke su konačne. Dostupne su na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP