Nova presuda Velikog vijeća - Radomilja i drugi protiv Hrvatske

Podnositelji nisu imali „vlasništvo“ u konvencijskom smislu

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) dana 20. ožujka 2018. g. donijelo je presudu u predmetu Radomilja i drugi protiv Hrvatske u kojoj je presudio da država nije povrijedila pravo podnositelja na mirno uživanje vlasništva (članak 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju).
 
Podnositelji su prigovarali da im je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva jer im Županijski sud u Splitu i Općinski sud u Splitu nisu priznali pravo vlasništva na zemljišnim česticama koje su bile u njihovom neprekinutom posjedu više od 100 godina i za koje su tvrdili da su stekli u vlasništvo dosjelošću.
 
Nakon što je dio zahtjeva odbacio kao nepravodoban, Sud je utvrdio da je na domaćim sudovima da tumače i primjenjuju domaće pravo, osobito kad je riječ o složenim pitanjima kao što je dosjelost u ovom predmetu.
 
Sud je naveo da se ne može smatrati da podnositelji imaju „vlasništvo“ u konvencijskom smislu kada postoji spor o točnom tumačenju domaćeg prava i kada se o pitanju je li pojedini podnositelj ispunio zakonske pretpostavke za stjecanje vlasništva odlučuje u sudskom postupku pred domaćim sudovima.
 
Stoga je presudio da zahtjev podnositelja da su vlasnici spornog zemljišta nije imao dovoljnu osnovu u hrvatskom pravu da bi predstavljao „vlasništvo“ u konvencijskom smislu te je presudio da država nije povrijedila prava podnositelja.
 
Navedena presuda je konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom i francuskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP