Nova presuda - Gregurić protiv Hrvatske

Vrhovni sud je sudio protivno svojoj praksi

Dana 15. ožujka 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je tužitelju, g. Zdravku Greguriću, povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Tužitelj je naime podnio tužbu protiv svog bivšeg poslodavca, tražeći od domaćih sudova da utvrde da je njegov radni odnos na određeno vrijeme sukladno zakonu prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme. Prvostupanjski i drugostupanjski sudovi su njegovu tužbu proglasili nepravovremenom te su ju odbacili. Tužitelj je podnio reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji se složio za zaključcima domaćih sudova da je tužiteljeva tužba bila nepravovremena, zbog čega je njegovu reviziju odbio.
 
Europski sud je utvrdio da je ta odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske bila suprotna brojnim ranijim odlukama, koje je Vrhovni sud donio u gotovo identičnim predmetima. U tim predmetima Vrhovni sud je utvrdio da tužbe u ovoj vrsti predmeta ne mogu biti nepravovremene, jer njihovo podnošenje nije ograničeno nikakvim rokovima. Odluka Vrhovnog suda u tužiteljevom predmetu je dakle bila suprotna dobro ustanovljenoj praksi tog suda, čime je tužitelju povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Sud je tužitelju dosudio  2.500 eura na ime nematerijalne štete, te 2.500 eura na ime troškova postupka.
 
Ova presuda je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP