Nova odluka – Mladost Turist A.D. protiv RH

Srpske tvrtke nemaju pravo na povrat njihove prijeratne imovine u RH

Dana 30. siječnja 2018. g. Europski sud za ljudska prava donio je odluku kojom je odbacio tužbu srpske tvrtke Mladost Turist a.d. protiv Republike Hrvatske, smatrajući da je ta tužba očigledno neosnovana.
 
Naime, ta je tvrtka tvrdila da je za vrijeme bivše Jugoslavije bila vlasnica nekretnina na obali Jadrana, u mjestu Tisno. Te nekretnine je, po navodim tužbe, Republika Hrvatska eksproprirala nakon početka Domovinskog rata. Tvrtka tužiteljica tvrdila je i da je Republika Hrvatska 2004. ratificirala Ugovor o pitanima sukcesije, kojim se obvezala vratiti tu imovinu vlasnicima. Međutim, ona to nikada nije učinila. Zbog toga je tvrtka tužiteljica smatrala da joj je povrijeđeno pravo na mirno uživanje prava vlasništva, štićeno Konvencijom.
 
Europski sud je, međutim, prihvatio pravno tumačenje hrvatskih sudova da sam Ugovor o pitanjima sukcesije (točnije, njegov Anex G), ne daje pojedinim fizičkim i pravnim osobama pravnu osnovu za povrat njihove prijeratne imovine, već da će takav povrat eventualno biti moguć tek kada bude sklopljen dodatni bilateralni ugovor između Republike Hrvatske i Republike Srbije, kojim bi se konkretizirale odredbe Anex-a G.
 
Stoga je Europski sud utvrdio da je zahtjev tvrtke podnositelja očigledno neosnovan.
 
Ova odluka je konačna, te protiv nje nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo.
 
Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP