Objavljen Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava srpanj - rujan 2017.

Ured zastupnika pripremio je novi Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava za razdoblje od srpnja do rujna 2017. godine, u kojem je izdvojio značajne presuda Europskog suda u tom razdoblju i pripremio njihove sažetke. 

U trećem tromjesečju 2017. godine Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) donio je više značajnih presuda, od kojih se posebno ističu presude Velikog vijeća.

Presuda koja je najjače odjeknula u javnosti je presuda Velikog vijeća Barbulescu protiv Rumunjske, u kojoj je Sud razmatrao povredu prava privatnosti zaposlenika na radnom mjestu.

Presuda Velikog vijeća Moreira Ferreira protiv Portugala (br.2) zanimljiva je stručnoj javnosti jer se bavi pitanjem ponavljanja domaćeg postupka nakon presude Suda u kojoj je utvrđena povreda Konvencije.

Sud se bavio i pravom na pošteno suđenje u postupcima u kojima su podnositelji imali ograničen pristup dokumentaciji sigurnosnih službi koja se na njih odnosila, i to u presudi Velikog vijeća Regner protiv Češke Republike i presudi M. protiv Nizozemske.

U presudi Velikog vijeća Karoly Nagy protiv Mađarske Sud je utvrdio da članak 6. Konvencije nije primjenjiv na postupke koji se vode po crkvenom pravu.

U drugoj presudi Velikog vijeća protiv Mađarske (Fabian protiv Mađarske) Sud je ocjenjivao je li podnositelju povrijeđeno pravo vlasništva zbog izmjena javnog mirovinskog sustava, te je li pritom bio diskriminiran.

Diskriminaciju na temelju spola Sud je utvrdio u predmetu Carvalho Pinto de Sousa Morais protiv Portugala.

Nadalje, u predmetu Ranđelović i drugi protiv Crne Gore utvrđena je povreda prava na život zbog prekomjernog trajanja istrage o pomorskoj nesreći, a u predmetu Rooman protiv Belgije povredu zabrane mučenja, zbog toga što podnositelju u psihijatrijskoj ustanovi nije bila dostupna medicinska pomoć na jeziku koji razumije.

U predmetu Axel Springer Se i Rtl Televizija Gmbh protiv Njemačke Sud je ocjenjivao je li sudskim nalogom o zabrani objavljivanja fotografija okrivljenika u kaznenom postupku povrijeđena sloboda izražavanja medijskih kuća koje su podnijele zahtjev. 

Pregled prakse pogledajte ovdje

Pisane vijesti