Nova odluka - Miščević protiv Hrvatske

Podnositeljica kojoj je isplaćena naknada štete temeljem pravomoćne sudske presude koja je kasnije preinačena u revizijskom postupku nema osnove pokretati postupak pred Europskim sudom za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava donio je dana 08. veljače 2018.g. odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Miščević protiv Hrvatske. Podnositeljica zahtjeva Marica Miščević prigovarala je da joj je u postupku za naknadu štete koji je vodila protiv države povrijeđeno pravo na poštenom suđenje.

Naime, podnositeljica zahtjeva i njeni sinovi pokrenuli su parnični postupak protiv države za naknadu štete zbog smrti bliske osobe (supruga podnositeljice), koji je smrtno stradao 1996.g. od eksplozivne naprave postavljene na kućna vrata napuštene kuće njegovih roditelja koja se nalazila na ranije okupiranom dijelu Republike Hrvatske. Prvostupanjski sud dosudio je podnositeljici zahtjeva naknadu nematerijalne štete u iznosu 132.000 kn, te naknadu materijalne štete u iznosu 4.520,00 kn. Navedena presuda postala je pravomoćna, te je podnositeljica u ovršnom postupku ostvarila isplatu dosuđenih iznosa. Nakon toga, povodom revizije Vrhovni sud je preinačio prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu i tužbeni zahtjev podnositeljice odbio kao neosnovan. Država je podnijela prijedlog za protuovrhu radi povrata isplaćenih iznosa, no taj je prijedlog odbačen kao nepravovremen.

Na temelju navedenih činjenica Europski sud je istaknuo da je primarni razlog zbog kojeg je podnositeljica pokrenula parnični postupak protiv države bilo ostvarivanje prava na naknadu štete zbog smrti njenog supruga.  Cjelokupan iznos koji joj je bio dosuđen na temelju prvostupanjske i drugostupanjske presude bio joj je isplaćen, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Iako su navedene presude preinačene u revizijskom postupku, podnositeljica nije morala vratiti iznose koje je na temelju tih presuda primila. Štoviše, Sud je primijetio da je prijedlog države za protuovrhu bio odbačen kao nepravovremen, dok su zakonom propisani rokovi za zastaru povrata isplaćenih iznosa temeljem pravila o stjecanju bez osnove ili na temelju naknade štete već istekli, pa stoga država više nema nikakvih pravnih mogućnosti potraživati povrat iznosa isplaćenih na temelju preinačenih presuda.

Na temelju navedenog, Europski sud je zaključio da je podnositeljica u cijelosti ostvarila svrhu koju je namjeravala postići pokretanjem parničnog postupka protiv države, te stoga njezini prigovori izneseni u zahtjevu tome Sudu ne ukazuju na postojanje bilo kojeg pitanja povezanog sa poštivanjem Konvencijskih prava. Stoga je europski sud njen zahtjev proglasio očigledno neosnovanim i odbacio.

Sukladno članku 28. st. 1. a) Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda odluka je postala konačna danom donošenja.

Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

 Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.     

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP