Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - lipanj 2023.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ured zastupnika u lipnju 2023. godine osigurao je prijevod sljedećih odluka koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 
B.M. - Odluka o nedopuštenosti - 28. 3. 2023.
Mićić - Odluka o nedopuštenosti - 28. 3. 2023.
Gucić i drugi - Odluka o nedopuštenosti - 28. 3. 2023.

Odluke o nedopuštenosti su dostupne u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.

Pisane vijesti